Predaj strešných materiálov

Fakro

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

 

 

FAKRO je súkromná rodinná firma založená v roku 1991, ktorej podielnikmi sú občania z rôznych krajín: Anglicka, Rakúska, Španielska, Holandska, Írska, Nemecka, Poľska, Ruska a Maďarska.  
 
Naším cieľom je produkovať výrobky súvisiace s podkrovím najvyššej kvality, spĺňajúc tak očakávania klientov na celom svete. Zároveň sa staráme o zdravie a bezpečnosť  našich klientov, ako aj o ochranu životného   prostredia.

FAKRO je synonymom najvyššej kvality. Kontrola kvality sa uskutočňuje vo všetkých fázach produkcie. V našich laboratóriách sa vykonáva 70 rôznych druhov kontrolných testov. Kontrolujú sa všetky materiály od našich dodávateľov, v čase produkcie, rovnako aj po vyhotovení.

Laboratóriá sú vybavené veternými a dažďovými komorami s nízkymi teplotami, ktoré umožňujú testy v krajných klimatických podmienkach. Udržanie kontroly kvality počas celého cyklu a vo všetkých etapách výroby umožňuje eliminovanie prípadných vád našich výrobkov.

 

fakro cennik   Kliknutím na obrázok zobrazíte cenník