Predaj strešných materiálov

Lindab

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

V Slovenskej republike pôsobí spoločnosť Lindab od roku 2004. Spoločnosť Lindab pôsobí v 31 krajinách po celom svete a zamestnáva približne 4300 zamestnancov

Lindab AB je medzinárodný koncern so sídlom vo Švédsku (Grevie), ktorý sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom produktov z tenkostenných oceľových, vopred lakovaných plechov. Ponúka komplexné systémové riešenia v obchodných oblastiach Vzduchotechnika (Ventilation), Stavebné komponenty (Buildings components) a Montované oceľové haly (Buildings).

 

Tieto výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, jednoduchou montážou, energetickou účinnosťou s ohľadom aj na životné prostredie a dodávané sú vždy s vysokou úrovňou služieb.

Politika kvality

Lindab a.s. považuje riadenie a zabezpečovanie kvality všetkých činností za jeden z hlavných nástrojov pre naplnenie svojho poslania. Kvalite podriaďuje všetky vykonávané činnosti a spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality produktu.

      Kliknutím na obrázok zobrazíte cenník