Predaj strešných materiálov

Priehradové väzníky

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

Konštrukcie z priehradových väzníkov sú moderným spôsobom riešenia stropných konštrukcií.

vaznik1
Je možné použiť ich na celej škále stavieb, ako sú napr. rodinné domy, nadstavby rodinných a panelových domov, výrobné a športové haly.
vaznik2