Predaj strešných materiálov

Prespor

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

20 rokov na trhu

Ťažisko ponuky tvorí betónový stropný systém vlastnej výroby - PRESPOR "B" . Jedná sa o konštrukciu pozostávajúcu z betónových stropných vložiek a nosníkov.

Stropy PRESPOR “B”© majú široké pole využitia v stavebníctve. Vyhovujú požiadavkám bytových stavieb, jedální, kancelárií, škôl, ale i zhromažďovacích, výrobných a skladových priestorov, garáží, atď.

Jedná sa o montovaný strop, ktorý je zhotovený zo stropných nosníkov PKT, stropných vložiek, debniacich platní a monolitickej zálievky z betónu C20/25, prípadne C25/30. Nosníky sú vyrábané v dĺžkach podľa potreby odberateľa, maximálne však do dĺžky 8,2 m. To, spolu s variabilitou výšky stropu (závisí od zvoleného typu stropnej vložky a nadbetonávky) umožňuje použitie jedného stropného systému v rámci celého budovaného objektu.

Výhodou stropného systému PRESPOR “B” © je vynikajúca únosnosť (úžitkové zaťaženie až do 5 kN/m2, jednoduchá a rýchla montáž (vo väčšine prípadov bez nároku na mechanizáciu na stavbe), bezproblémová možnosť umiestnenia otvorov pre schodištia, komíny a pod.

 

cennik   vyhlasenie zhody