Predaj strešných materiálov

Wienerberger

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

Tehly, stvorené pre ľudí.

V ponuke firmy Wienerberger Slovenské tehelne možno nájsť všetko, čo je potrebné na zostavenie hrubej stavby od základov až po strechu. Nosným sortimentom firmy je v súčasnosti systém tehliarskych prvkov s obchodným názvom POROTHERM. Ide o tehly pre obvodové steny s vysokým tepelným odporom, tehly pre vnútorné nosné steny, deliace priečky, doplnkový sortiment, ku ktorému patria napríklad tehly umožňujúce murovanie rohov a ostení bez toho, aby sa jednotlivé kusy museli deliť. Dôležitými prvkami systému sú keramické preklady doplnené o preklad, ktorý má výšku tehly a prefabrikované stropy. Celý systém dopĺňajú malty a omietky POROTHERM.

História na Slovensku

Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r. o., je dcérska spoločnosť najväčšieho svetového výrobcu tehliarskych výrobkov, akciovej spoločnosti Wienerberger Ziegelindustrie AG.
Spoločnosť bola založená v roku 1992. Vedenie spoločnosti má sídlo v Zlatých Moravciach, výrobné závody sa nachádzajú v Zlatých Moravciach, Boleráze. Tehelňa v Zlatých Moravciach bolaoficiálne uvedená do prevádzky 13. 5. 1994. Tehelňa v Bolerázy bola oficiálne uvedená do prevádzky 2. 9. 1999.

 

cennik porotherm Kliknutím na obrázok zobrazíte cenník