Predaj strešných materiálov

Prespor Koníny

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

 

Stavebnicové komínové systémy spoločnosti PRESPOR majú na trhu dlhoročné zázemie a patria k najžiadanejším produktom. S dôrazom kladeným na kvalitu použitých materiálov, presnosťou výroby a v neposlednom rade svojou jednoduchou montážou, konkurujú komínové systémy PRESPOR NOV všetkým zahraničným výrobcom komínov.

Medzi hlavné prednosti patria: 

  • jednoduchá a rýchla montáž
  • vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
  • vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám
  • dokonalá tesnosť komínového systému, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť

Prespor NOV UNIVERZÁL

Trojzložková komínová stavebnica PRESPOR NOV UNIVERZÁL, tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu suchých samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (tzv. voľný ťah).komin

Komín PRESPOR NOV UNIVERZÁL je vyhotovený ako trojvrstvový systém s keramickou komínovou vložkou, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien a oplášťovacích tvárnic z vyľahčeného betónu

 

.kominKonštrukcia komínu, vytvára možnosť zadného odvetrania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou likvidácie akejkoľvek vlhkosti vznikajúcej v komíne jednoduchou formou – vysušením. Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL je určený pre ručnú montáž a je dodávaný po jednotlivých komponentoch. Samotná montáž prebieha podľa presného návodu dodávaného s kúpou komínu. Na rýchle a presné založenie komínového systému slúži komínová päta (prefabrikovaný kompletizovaný trojvrstvový dielec komína).

 

Prespor NOV TURBO

Komínový stavebnicový systém PRESPOR NOV TURBO, tvorí ucelený systém určený k zhotovovaniu spoločných komínov. Poskytuje pripojenie viacerým kondenzačným a nízkoteplotným spotrebičom na plynné palivá typu C4 (potrebná je deklarácia o vhodnosti od výrobcu spotrebiča) na jeden komínový prieduch.

Garaniou spoľahlivosti odvodu spalín pre všetky pripájané spotrebiče je vytvorenie plynotesného komínového systému PREPSOR NOV TURBO, pozostávajúceho z komínovej vložky vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele umiestnenej centricky v priestore plášťovej tvarovky z vyľahčeného betónu. Konštrukcia komínového systému PRESPOR NOV TURBO zabezpečuje prívod vzduchu k spotrebiču palív cez komín (pre spotrebiče nezávislé na vzduchu v miestnosti), čím dochádza k predohrevu spaľovacieho vzduchu a tým k zníženiu spotreby na jeho ohriatie.