Predaj strešných materiálov

Zameranie strechy

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

  • Pri rekonštrukciách - výmene strešnej krytiny Vám vymeriame strechu a navrhneme vhodné riešenie s dodržaním technických zásad od výrobcov strešných materiálov / sklon strechy, debnenie strechy, prevetrávanie priestorov strechy/