Predaj strešných materiálov

Odborné poradenstvo

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

  • Predstavíme Vám výber materiálov na hrubú stavbu / tehly, izolácie, strešné materiály, strešné okná, fólie, doplnky ..../ podľa ponuky výrobcov na našej stránke
  • Využijeme odborné vedomosti našich dodávateľov napr. pri riešení detailov na stavbe pre Vašu spokojnosť