Predaj strešných materiálov

Naše služby, ktoré poskytujeme pre Vás

Odborné poradenstvo

 • Predstavíme Vám výber materiálov na hrubú stavbu / tehly, izolácie, strešné materiály, strešné okná, fólie, doplnky ..../ podľa ponuky výrobcov na našej stránke
 • Využijeme odborné vedomosti našich dodávateľov napr. pri riešení detailov na stavbe pre Vašu spokojnosť

Zameranie strechy

 • Pri rekonštrukciách - výmene strešnej krytiny Vám vymeriame strechu a navrhneme vhodné riešenie s dodržaním technických zásad od výrobcov strešných materiálov / sklon strechy, debnenie strechy, prevetrávanie priestorov strechy/

Cenová ponuka

 • Vyhotovíme Vám cenovú ponuku na dodávku viacerých alternatív strešných krytín a iných materiálov na hrubú stavbu
 • Vyhotovíme Vám cenovú ponuku aj s prácou, montážou od vyškolených pracovníkov
 • Vyhotovíme Vám návrh materiálov v spolupráci s výrobcami podloženými napr. tepelnotechnickými vlastnosťami výrobku (napr. obvodové murivo, zateplenie fasád, interiérov budov...)
 • Výber strešných krytín Vám uľahčíme praktickou ukážkou v našej vzorkovni

Dodávka materiálu a certifikáty

 • Pri zakúpení stavebného materiálu od nás Vám zabezpečíme dodávku materiálu až na Vašu stavbu aj s vykládkou
 • Po zakúpení stavebného materiálu Vám poskytneme certifikáty a záruky, ktoré budú garantovať kvalitu nami dodávaného materiálu
 • Po dohode Vám zoberieme vybraný nespotrebovaný materiál späť

Realizácia

 • Spolupracujeme s vyškolenými pokrývačmi a klampiarmi pri zabudovávaní našich stavebných materiálov. 
 • Taktiež spolupracujeme s kvalifikovanými stavebnými firmami, ktoré dodržujú pracovné postupy stanovené výrobcom pri zabudovávaní daného stavebného materiálu prostredníctvom ktorých Vám môžme ponúknuť zapracovanie Vami zakúpeného materiálu na Vašu stavbu