Predaj strešných materiálov

Cenová ponuka

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

  • Vyhotovíme Vám cenovú ponuku na dodávku viacerých alternatív strešných krytín a iných materiálov na hrubú stavbu
  • Vyhotovíme Vám cenovú ponuku aj s prácou, montážou od vyškolených pracovníkov
  • Vyhotovíme Vám návrh materiálov v spolupráci s výrobcami podloženými napr. tepelnotechnickými vlastnosťami výrobku (napr. obvodové murivo, zateplenie fasád, interiérov budov...)
  • Výber strešných krytín Vám uľahčíme praktickou ukážkou v našej vzorkovni