Predaj strešných materiálov

Oznam

Strešné materiály

Hrubá stavba

Interiér budov

Exteriér budov

Väzníkový krov od Dachteam

Dachteam ponúka väzníkové krovy, ktoré je možné použiť aj v širokom spektre stavebného sektora. Svoje uplatnenie nachádzajú pri sastrešení striech, realizácii celodrevených nadstavieb, sanáciach a rekonštrukciach plochých striech, ale sú vhodné aj pre drevostavby.

Krov z drevených priehradových väzníkov využíva najmä priestor a zároveň umožňuje stvárniť rôzne tvary striech. Tvar pôdorysu stavby nemusí korešpondovať s tvarom strechy. Variabilita presahov na všetky strany stavby.

vaznikovy krovvaznikovy krov

 

-rôznorodá členitosť ktorvu pre rodinné domy typu bungalow

-možnosť konzolového vyloženia strechy bez podpory stĺpa

-vytvorenie odkladacieho priestoru alebo miestnosti v krove

-rôzna vnútorná výška podhľadu v miestnostiach

-priznanie jednotlivých drevených prvkov krovu v interiéri

-krov je na stavbu dodávaný ako súbor drevených priehradových väzníkov pripravených na montáž

-rýchla montáž na mieste stavby, šéfmontáž zaškolenie montážneho tímu

-krovy vhodné pre nízkoenergetické NES a energeticky pasívne stavby EPS 

vaznikovy krov

Pre viac informácii nás kontaktujte na tel 0911 899 995 , dachteam@dachteam.sk